SHINJUKU KU Western restaurant total 8
1
youshoku peizan
2
hayashiya
3
akashia shinjukuhonten
4
youshoku mugihoshi by gurirudoudan
5
izumiie
6
gurirudoudan azabujuuban shinjukuten
7
osharenayoushokuya
8
kicchintanizawa